Kasutustingimused

Pupilo.ee kasutustingimused

Selleks, et saaksid Pupilo.ee veebipoodi muretult kasutada, oleme märkinud siia enda kohustused ning tingimused, mille alusel saame teenust pakkuda. Ära ehmu pisut ametlikust keelest, palusime juristid appi, et kõik oleks ilusti korrektne :)

 1. Antud kasutustingimused kehtivad Pupilo.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja teenusepakkuja E Vision OÜ, registrikoodiga 12054260 (edaspidi Pupilo) vahel kaupade ja teenuste osutamisel/ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele kasutustingimustele reguleerivad Pupilo veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Pupilo jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi, millest teavitame veebilehe vahendusel.
 1. Kõik Pupilo veebpoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu;
 2. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 35€, lisandub transport vastavalt Tarbija valitud tarneviisile (transpordi kohta saab täpsemalt lugeda siit).
 3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimsue maksetähtaja aegumiseni (48 tundi pärast tellimuse vormistamist).
 4. Pupilo-l on õigus teha müügihindades muudatusi, kuid need muudatused tuleb kajastada Pupilo veebipoes.
 5. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, siis kohaldatakse tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi ning tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile “vormista ost”.
 2. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud väljad, valige sobiv kättetoimetamise meetod ning vajutage linki “Soorita ost”. Seejärel suunatakse neid panka arvet tasuma. Kui soovisite maksta arvega, siis tuleb e-postile tellimuse kohta arve. Kui soovisite maksta kohapeal kontoris (kaardi või sularahaga), siis tuleb teile info, kui pakk valmis ja võite sellele järgi tulla.
 3. Pupilo veebipoes sooritatud tellimusi täidetakse tööpäevadel (E-R) kell 9.00-17.00.
 1. Müügilepinguga kohustub Pupilo andma Tarbijale üle olemasoleva või Pupilo poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale. Tarbija kohustub Pupilo-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Pupilo pangakontole.
 3. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 48 tunni möödudes alates tellimuse vormitamisest.
 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Pupilo (või kui laos pole, siis tellib partnerilt) tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartnerile.
 2. Tellimuse on Tarbijal võimalik kätte saada SmartPOST-i, SmartKULLER-i, Omniva, DPD vahendusel või ise järgi tulles Pupilo kontorisse (Tulika 15/17, ruum 323 Tallinn 10613).
 3. Iga toote juures on eraldi tarneinfo ning see kohaletoimetamise aeg hakkab kehtima tellimuse summa laekumise hetkest Pupilo pangakontole.
 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Sul õigus pupilo.ee veebipoest ostetud tooted tagastada põhjust avaldamata 30 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal tagastusõigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Tagastamisele ei kuulu kahjuks avatud pakendiga kontaktläätsed, kontaktläätsede hooldusvedelikud ning ka toorilised ja multifokaalsed läätsed.
 2. Kauba tagastamiseks saada vabas vormis kiri e-postile info@pupilo.ee hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 3. Kauba pead tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või tõendama, et oled selle üle andnud logistikafirmale.
 4. Pupilo tagastab tagastamissoovi kättesaamisel ostutehinguga saadud tasud peale tooted kättesaamist.
 1. Pupilo ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Pupilo ei saanud mõjutada või ette näha.
 1. Tarbija peab kasutama Pupilo veebipoodiüksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel ning Tarbija vastutab ise Pupilo veebipoe kasutamiseks eeldatava seadmete, tarkvara ja andmesisesüsteemide eest.
 1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 2. Kauba tellimisel Pupilo veebipoest küsime kliendilt informatsiooni nime, aadressi, e-posti ja telefoni numbri kohta. Seda infot kasutame ainult tellimuse täitmiseks.
 3. Pupilo edastab kliendilt saadud informatsiooni kolmandatele isikutele ainult siis, kui kaup on vaja kliendini toimetata (logistakafirmale) või seadus seda nõuab.
 4. Pupilo kogub külastajate kohta sellist informatsiooni nagu külastaja IP-aadress, aeg, millal lehte külastati, kust kaudu tuldi Pupilo lehele, kui kaua oldi veebilehel jne. Sellist informatsiooni kasutame ainult statistika tegemiseks, et muuta Pupilo veelgi paremaks.
 5. Pupilo veebipoodii külastades salvestab teie veebilehitseja ajutise faili (edasipidi: küpsis), mis võimaldab meil teile näidata suunatud reklaame (Google Remarketing). See ei ole seotud teie isikliku infoga ning on täiesti anonüümne. Küpsise abil on meil võimalik ajutiselt teile näidata meie toodetega seotud reklaame eesmärgiga tuua teieni meie parimad pakkumised.
 1. Pupilo vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Pupilo poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Pupilo ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Pupilo.
 5. Pupilo ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@pupilo.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda Pupilo veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Pupilo veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Pupilo veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 1. Kui Pupilo on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Pupilo pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.