Esimese hooga ei pruugi paljud hoomata, mida prilliretseptis olevad numbrid ja lühendid tähendavad. Siinkohal näitemegi, kuidas prilliretseptist paremini aru saada. 

Prilliretsept, milles on kujutatud vasakut ja paremat silma, näeb välja selline:

OD

SPH

CYL

AX

VISUS

PD

Procul

-1,25D

-0,50D

180

1,0

31,5

Pro media

+0,25D

-0,50D

180

1,0

30,0

Prope

+0,75D

-0,50D

180

1,0

29,5

ADD= 2,00

OS

SPH

CYL

AX

VISUS

PD

Procul

-0,75D

 

 

1,2

32,0

Pro media

0,00D

 

 

1,0

30,5

Prope

+1,25D

 

 

1,0

30,0

ADD= 2,00

Kõige tähtsam on alustada lühendist OD ja OS - need näitavad, kumma silmaga on tegemist. OD on parem silm ja OS on vasak silm. Alati märgitakse retsepti enne parema silma ja alles siis vasaku silma tugevused. 

    

Procul – kaugele vaatamiseks, nt autoga sõit, kino, teater

Pro media – keskdistants, tavaliselt on selle all mõeldud arvutikaugust

Prope – lähedale vaatamiseks, nt raamatu lugemine, õmblemine, kudumine

SPH ehk SFÄÄR tuleneb kreeka keelsest sõnast sphaira ning tähendab kera või palli. Sfäär näitab prilliläätse tugevust, mis aitab korrigeerida silmaläätse poolt tekitatud udusust.

 

SPH

CYL

AX

OD

-1,25D

-0,50D

180

OS

-0,75D

 

 

Inimesed jagunevad peamiselt lühi- ja kaugnägevateks ehk nad vajavad kas miinus- või plussprille. Miinustugevus korrigeerib lühi- ja plusstugevus kaugnägevust.

CYL ja AX ehkSILINDER ja KRAAD tulenevad kreeka keelsest sõnast kulindros ning tähendab rulli, trumlit, silindrit. Silinder ja selle juurde kuuluv kraad on mõeldud astigmatismi korrigeerimiseks.

 

SPH

CYL

AX

OD

-1,25D

-0,50D

180

OS

-0,75D

 

 

Astigmatism ei ole mitte haigus, vaid silma eripära. Sellisel juhul on silma sarvkest ebaühtalse kujuga, meenutades pigem ameerika jalgpalli - selline kuju tekitab silmapõhja uduse kujutise. Kui silinder panna teatud kraadi alla, kus see aitab kõige paremini, siis läheb pilt teravamaks, selgemaks ja saame aru, kas on tegemist nt O, C või D-tähega.

VISUS ehk NÄGEMISTERAVUS tähendab nägemisteravust ehk mitu rida suudab inimene näha tähetabelilt. Normaalselt nägev inimene näeb 10 rida 10st, välja kirjutatuna on see 1,0. Kui inimene suudab näha rohkem nt 12 rida 10st, siis on retsepti kirjutatud 1,2.

 

SPH

CYL

AX

VISUS

OD

-1,25D

-0,50D

180

1,0

OS

-0,75D

 

 

1,2

PD ehk SILMAVAHE: pupillidistantsi märgitakse lühendiga PD ning seda mõõdetakse nina keskelt ühele poole pupilli ja teisele poole pupilli. Enamjaolt alati on need märgitud kahe numbriga, kuna silmad võivad erineda.

 

SPH

CYL

AX

PD

OD

-1,25D

-0,50D

180

31,5

OS

-0,75D

 

 

32,0

ADD ehk LÄHILISA: vanemaks saades ei pruugi inimene oma praeguste ühevaateliste prillidega enam lähedale hästi näha ning välja kirjutatakse progresseeruvad prillid. Lähilisaks nimetatakse kaugtugevusele juurde lisanduvat tugevust, mis märgitakse retseptile ADD-na. Lähilisa on üldjuhul mõlema silma puhul ühesugune, kuid võib olla ka erinev.

 

SPH

CYL

AX

VISUS

OD

-1,25D

-0,50D

180

1,0

OS

-0,75D

 

 

1,2

ADD= 2,00

Kaugele vaatmiseks on parem silm -1,25D ning lähilisa on 2,00D, vajalik lugemistugevus on +0,75D.

Kaugele vaatamiseks on vasak silm -0,75 ning lähilisa on endiselt 2,00D, vajalik lugemistugevus on sellisel juhul +1,25D.

PRISMA: topeltnägemine ehk diploopia esineb siis, kui inimene näeb kahe silmaga koos vaadates kahte erinevat pilti ühe asemel. Tavaliselt ühendab aju kaks kujutist, kuid kui silmad näevad väga erinevalt, siis see ei õnnestu. Mõned inimesed, kel on diploopia, näevad hoopis ühte kujutist, kuid see on udune. Ette on tulnud ka selliseid diploopia juhtumeid, kus inimene kasutab ainult ühte silma ning ei näe 3D-s, vaid 2D-s.

Prisma aitab silmadel koostööd teha, meelitades ühte või mõlemat silma liikuma kas üles või alla, paremale või vasakule.

 

SPH

CYL

AX

PRISMA

OD

-1,25D

-0,50D

180

2BO

OS

-0,75D

 

 

2BI


Loodetavasti aitas see postitus Sul mõista, kuidas prilliretspetist aru saada. 


Hele Mets

Pupilo optometrist